STRATEJİK TASARIM

STRATEJİK TASARIM

Vizyon nedir? Doğru Vizyon Nasıl Oluşturulur?

Vizyon; ileride kendimizi gördüğümüz yerdir. Uzun vadede ulaşmak istediğimiz noktadır. Kendiliğinden oluşmayacak gerekli emek ve çaba sarfedildikten sonra harcanan çabanın karşılığıdır.

busines-kurumsal-stratejik-tasarim

Vizyon;
 • Değişim için ciddi bir dönüm noktasını ifade eder.
 • Kurum için küresel ve devamlılığı olan bir tarzı ifade eder.
 • Heyecanlandırır ve güç verir. Ölçülebilen gelişmenin en üst standardını verir.
 • Yapısı, kurumun tüm üyelerinin davranış ve değerleri üzerindeki etkisinden daha önemlidir
Vizyon ifadesi geliştirilirken aşağıdaki ölçütler dikkate alınmalıdır.
Vizyon Formulu
 • Özet ve hatırlanabilir olmalı
 • Etkileyici ve iddialı olmalı
 • İdeali tanıtıcı olmalı
 • Kurum içi ve dışı paydaşlara uygulanabilir olmalı
 • Geleceğin hizmet düzeyini tanıtmalı
 • İdealist olmalı ve mevcudun ötesine geçmeli
 • Ve devamlılığı içermelidir.

Ayrıca şu soruları yanıtlayabilmelidir:

busines-ayrica-olması gereken

 • Kurum ne istiyor, güdüleri nelerdir ?
 • Kurum, paydaşları tarafından nasıl bilinmek isteniyor?
 • Kurum ürün ve hizmetlerinden yararlananların yaşam kalitesini nasıl artırabilir?

Misyon Nedir? Doğru Misyon Nasıl Oluşturulur?

Misyon; kurumun amacını açıklamaktadır.
 • “Neden Varız?”
 • “Kuruluş Amacımız Ne?”
 • “Görevlerimiz Neler”
 • “Ne Yapmalıyız?”
gibi sorulara cevap vermelidir.
Misyon ifadesi yazılırken şu sorulara dikkat edilir :
 • Biz kimiz ?
 • Ne yapıyoruz?
 • Kimin için yapıyoruz?
 • Neden yapıyoruz?
 • Kamusal kaynaklar neden bu çaba için ayrılıyor?
 

busines-misyon

İyi bir misyon ifadesi;
 • Kurumun varlık sebebini ortaya koyar.
 • Kurumun ortaya koymaya çalıştığı temel ihtiyaçları ve sorunları ifade eder.
 • Kurumun paydaşlarını ve yararlananlarını tanımlar.
 • Paydaşların, ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ürün hizmet ve kaynakları ifade eder.
 • Paydaşların ihtiyaçlarına uygun performans ölçütleri geliştirilmesine öncülük eder.

Temel Değerler Ve İlkeler

Temel değerler,
kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder.
Bir kuruluşun temel ögelerini ortaya koymak startejik planlama için önemlidir; çünkü kuruluşun vizyon, misyon ve kurumsal kimliğinin gerisinde temel öğeler ve inançlar bulunur. Temel öğeler kuruluşun kararalarına,seçimlerine ve stratejilerinin belirlenmesine rehberlik eder. Hayata geçirilen değerler, kuruluş kimliğinin değişiminde ve çalışmaların motive edilmesinde güçlü araçlardır.
Temel değerler aşağıdaki nitelikleri taşımalıdır.
 1. Temel ilkeleri ve inançları açık ve kesin bir dille ortaya koymalıdır.
 2. Çalışanların işlerini en iyi şekilde yapacakları şartlara ilişkin temel düşünceyi belirtmelidir.
 3. Kuruluşun vizyonunu gerçekleştirmesini sağlayacak sistem ve süreçleri desteklemelidir.
Değerler üç temel alana ilişkin olabilir.
Kişiler:
Kuruluş çalışanlarına ve paydaşlarla ilişkilere yönelik değerler
Süreçler:
Kurulyşun yönetim, karar alama ve hizmet üretimi süreçine ilişkin değerler
Performans:
Kuruluşun ürettiği hizmet veya ürünlerin kalitesine yönelik beklentiler.

busines-kurumsal-danismanlik Kurumsal danışmanlık, idarecilerin,yöneticilerin ve organizasyonların karşılaştıkları sorunları,konu üzerinde hakimiyeti ve tecrübesi olan kişi,kurum yada şirketin pratik çözümleriyle bertaraf etmesini sağlamak olarak tanımlanabilmektedir. Business World danışmanlık olarak bizler , uzun zamandır yöneticilerin,organizasyonlarının karşılaştıkları pratik sorunları analiz ederek ,çözüme kavuşturmaya, kişi ve organizasyonun performansını artırmaya gayret ediyor,hizmet sunduğumuz kişilerin, yöneticilerimizin deneyimlerinden ders almalarını ve yeni iş fırsatlarını kullanmalarını sağlamaya yönelik profesyonel hizmet sunuyoruz.

Çok hissedarlı küresel firmalardan küçük ve orta ölçekli aile şirketlerine ,kamu alanında mevcut yönetim kadrolarına , girişimcilere,yatırımcılara,yurt içi ve dışı ortaklık projelerine yaptığımız analiz ve raporlarımızla ışık tutuyoruz.

Hizmet alan portföyümüzün işlerini etkileyebilecek değişiklikleri önceden görmek , gittikçe daha karmaşık, rekabetçi ve zor bir hal alan piyasa koşullarında yüksek performansa erişmesini sağlamak ve bu performansını devam ettirmesine yardım etme amaçlı tavsiyelerde bulunmak verdiğimiz hizmetlerin ifade ediliş biçimdir.

Sizde artan rekabet şartlarında mevcut konumunuzu koruyup ,ilerlemek amacıyla profesyonel kadromuzdan destek alabilirsiniz.

 

Vizyon nedir? Doğru Vizyon Nasıl Oluşturulur?

Vizyon; ileride kendimizi gördüğümüz yerdir. Uzun vadede ulaşmak istediğimiz noktadır. Kendiliğinden oluşmayacak gerekli emek ve çaba sarfedildikten sonra harcanan çabanın karşılığıdır.

busines-kurumsal-stratejik-tasarim

Vizyon;
 • Değişim için ciddi bir dönüm noktasını ifade eder.
 • Kurum için küresel ve devamlılığı olan bir tarzı ifade eder.
 • Heyecanlandırır ve güç verir. Ölçülebilen gelişmenin en üst standardını verir.
 • Yapısı, kurumun tüm üyelerinin davranış ve değerleri üzerindeki etkisinden daha önemlidir
Vizyon ifadesi geliştirilirken aşağıdaki ölçütler dikkate alınmalıdır.
Vizyon Formulu
 • Özet ve hatırlanabilir olmalı
 • Etkileyici ve iddialı olmalı
 • İdeali tanıtıcı olmalı
 • Kurum içi ve dışı paydaşlara uygulanabilir olmalı
 • Geleceğin hizmet düzeyini tanıtmalı
 • İdealist olmalı ve mevcudun ötesine geçmeli
 • Ve devamlılığı içermelidir.

Ayrıca şu soruları yanıtlayabilmelidir:

busines-ayrica-olması gereken

 • Kurum ne istiyor, güdüleri nelerdir ?
 • Kurum, paydaşları tarafından nasıl bilinmek isteniyor?
 • Kurum ürün ve hizmetlerinden yararlananların yaşam kalitesini nasıl artırabilir?

Misyon Nedir? Doğru Misyon Nasıl Oluşturulur?

Misyon; kurumun amacını açıklamaktadır.
 • “Neden Varız?”
 • “Kuruluş Amacımız Ne?”
 • “Görevlerimiz Neler”
 • “Ne Yapmalıyız?”
gibi sorulara cevap vermelidir.
Misyon ifadesi yazılırken şu sorulara dikkat edilir :
 • Biz kimiz ?
 • Ne yapıyoruz?
 • Kimin için yapıyoruz?
 • Neden yapıyoruz?
 • Kamusal kaynaklar neden bu çaba için ayrılıyor?
 

busines-misyon

İyi bir misyon ifadesi;
 • Kurumun varlık sebebini ortaya koyar.
 • Kurumun ortaya koymaya çalıştığı temel ihtiyaçları ve sorunları ifade eder.
 • Kurumun paydaşlarını ve yararlananlarını tanımlar.
 • Paydaşların, ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ürün hizmet ve kaynakları ifade eder.
 • Paydaşların ihtiyaçlarına uygun performans ölçütleri geliştirilmesine öncülük eder.

Temel Değerler Ve İlkeler

Temel değerler,
kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder.
Bir kuruluşun temel ögelerini ortaya koymak startejik planlama için önemlidir; çünkü kuruluşun vizyon, misyon ve kurumsal kimliğinin gerisinde temel öğeler ve inançlar bulunur. Temel öğeler kuruluşun kararalarına,seçimlerine ve stratejilerinin belirlenmesine rehberlik eder. Hayata geçirilen değerler, kuruluş kimliğinin değişiminde ve çalışmaların motive edilmesinde güçlü araçlardır.
Temel değerler aşağıdaki nitelikleri taşımalıdır.
 1. Temel ilkeleri ve inançları açık ve kesin bir dille ortaya koymalıdır.
 2. Çalışanların işlerini en iyi şekilde yapacakları şartlara ilişkin temel düşünceyi belirtmelidir.
 3. Kuruluşun vizyonunu gerçekleştirmesini sağlayacak sistem ve süreçleri desteklemelidir.
Değerler üç temel alana ilişkin olabilir.
Kişiler:
Kuruluş çalışanlarına ve paydaşlarla ilişkilere yönelik değerler
Süreçler:
Kurulyşun yönetim, karar alama ve hizmet üretimi süreçine ilişkin değerler
Performans:
Kuruluşun ürettiği hizmet veya ürünlerin kalitesine yönelik beklentiler.

Stratejik Planlama

Bir kurumda görev alan her kademedeki kişinin katılımını ve kurum yöneticisinin tam desteğini içeren sonuç almaya yönelik çabaların bütününü teşkil eder. Bu anlamda paydaşların ihtiyaç ve beklentileri, paydaşlar ve politika yapıcıların kurumun misyonu, hedefleri ve performans ölçümünün belirlenmesinde aktif rol oynamasını ifade eder.

Bir stratejik plan aşağıda yer alan beş temel soruya verilen yanıtların yer aldığı bir rehber niteliği taşır:
 •  Şu anda neredeyiz?
 •  Nerede olmayı istiyoruz?
 •  Gelişmemizi nasıl ölçebiliriz?
 •  Olmak istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?
 •  Gelişmemize yönelik yol haritamızı nasıl saptayabiliriz ve denetleyebiliriz?
Bu sorulara verilecek yanıtlar ve stratejik planın diğer unsurları stratejik planlama belgesinin içeriğini oluştururlar .
Neden Stratejik Planlama Yapılır ?
Her şeyden önce stratejik planlama ilerlemenin en kolay yolu olarak görülmemelidir; ancak zamanla ilerlemeyi kolaylaştıran bir role sahiptir. Çünkü ortak bir anlayışı yansıtır.Vizyonu içeren hatta gerçekçi olmakla beraber arzulanır ve başarılabilir bir geleceği ortaya koyar.
 •  Artan ölçüde karmaşık ve dinamik hale gelen dünyamızda değişim için bir yol haritası özelliğine sahiptir.
 •  Sonuçların elde edilmesine yönelik bir stratejinin oluşturulması ve uygulanmasına yönelik temel oluşturur.
 •  Geleceğe yönelik olarak alınan günlük kararların etkilerine vurgu yapması itibariyle geleceği de kapsamaktadır.
 •  Planlama uzun vadeli bir bakış açısı taşımasına karşın stratejik hedeflere ulaşmaya yönelik periyodik yaklaşımları ve güncellemeleri içermesi nedeniyle esnek ve uyum sağlayıcı bir nitelik taşır.
 •  “Planlamada başarısız olursanız başarısız olmayı planlamışsınızdır.” Kısıtlı kaynaklarla başarılı olmaya çalışan kurumlar yeni ve süregelen sorumlulukları daha düşük maliyetle karşılamaya çalışırlar.
 •  Tüm yönetimsel iyileştirme çabaları gibi stratejik planlama uzun vadede kendisini amorti eden bir yatırımdır. Sonuç alabilmek için tüm yönetim ve kurum personeli planda yer alan yükümlülüklerle uyumlu olmalı ve hedeflere ulaşabilmek için plana önem vermelidirler.

busines-basarili-stratejik-planlama

Başarılı Bir Stratejik Plan:

 •  Kurum yöneticisinin tam desteğini almalıdır.
 •  Her düzeydeki yöneticileri ve çalışanları kapsamalı
 •  Esnek, kurumla uyumlu ve anlaşılır olmalıdır.
 •  Sorumlulukları açıkça tanımlamalı ve sonuçlara yönelik hesap verebilirliliği içermelidir.
 •  Kurumsal hedef ve amaçlara yönelik anlayışlar üretmeli ve harekete geçirmelidir.
 •  Hedefler, ilkeler, kaynaklar ve getiriler hakkında gerçekçi olmalıdır.
 •  Zamana uygun, güncel ve sürekliliği olmalı durağan ve modası geçmiş olmamalıdır.
 •  Plan ve planlama süreci düzenli olarak değiştirilebilmeli ve incelenebilmelidir.

Kurumsal Kimlik

Kurumsal Kimlik, görsel-işitsel iletişim başta olmak üzere, çok boyutlu bir imaj çalışmasını anlatır. Bu çalışmanın amacı, kurumların tarihsel, kültürel, coğrafi kimliklerini, kuruluş amaçlarını ve ideallerini, ürün ve hizmetlerini, sektörel konumlarını, en az çabayla, en kısa zamanda ve etkili bir biçimde hedef kitleye aktarmaktır.

busines-kurumsal-kimlik

 
İyi Hazırlanmış Kurumsal Kimliğin Firmaya Sağlayacağı Faydalar :
 •  Firma adının belleklere yerleşmesi
 •  Firma özelliklerinin görsel hızda aktarılması
 •  Ürün ve hizmetlerin kalite garantisi
 •  Ürün ve hizmetlerin doğası ve sektörel konumları hakkında ilk bilgileri iletmesi
 •  İlk bakışta reakiplerden ayrılma
Kurumsal Kimlik dönemsel olarak yenilenmeye de ihtiyaç duyar. Firma ve pazar geliştikçe “farkı fark ettirmenin” en etkili yolu bunu imaja yansıtmaktır.

Faaliyet Raporu

Faaliyet raporu şirketin mevcut ve potansiyel iş ortaklarını ve menfaat sahiplerini bilgilendirmek ve etkilemek için yıllık olarak hazırlanan bir dokümandır. Kapsadığı hesap dönemine ilişkin bilgileri, sirketin önümüzdeki dönemdeki hedeflerini ve bu hedefleri nasıl yerine getireceğini anlatan faaliyet raporu, hem tasarım olarak şirketin kurum kültürüne uygun, hem de içerik olarak mevzuata uygun olarak hazırlanmalıdır.

busines-faaliyet-raporlama-planlama

Neden bir kurumsal danışman seçilmelidir?

 • Paranın uygun kullanılıp kullanılmadığını anlamak için
 • Az zamanda daha verimli bir şekilde ve daha fazla kâr elde edebilmek için
 • Şirketi, uluslararası bilimsel yönetim kurallarına göre yönetebilmek için
 • Fireleri, zaman kayıplarını, gereksiz çabaları ortadan kaldırabilmek için
 • Bugüne kadar elde edilen sonuçlardan daha farklı bir sonuç elde edebilmek için
 • Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçların elde edilemeyeceği için
 • Kurumların zor ve acımasız piyasada varlığını sürdürebilmesi için
 • Kurumların günü kurtararak yarınlarını riske attıklarını fark ettikleri için
 • Yarına yatırım yapmadan bugün kurtaramayacağı için
 • Dünyadaki bütün büyük firmalar gibi davranmaları gerektiğini fark ettikleri için

busines-kurumsal-danismanlik

 

Kurumsal Danışmanlık İle Sunulabilen Hizmetler Nelerdir?

 •  İşletmenin iş planının hazırlanması
 •  Bütçenin hazırlaması
 •  Kuruluşun kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerinin belirlenmesi ve bunların ilgili yılın bütçesi içinde tanımlanması
 •  Finansal tabloların yorumlanması ve raporlanması
 •  Risk analizlerinin yapılması ve riskleri en aza indirecek önlemlerin raporlanması
 •  Gelirlerin ve giderlerin işletme bütçesine uygunluğunun izlenmesi ve kontrolü
 •  Kurum içindeki bölümlere uygun analizlerin yapılması, iyileştirme önerilerinin raporlanarak üst yönetime sunulması
 •  Pazar analizlerinin yapılması
 •  Müşteri analizlerinin yapılması ve riskli müşterilerin tanımlanması
 •  Tedarikçi ya da taşeron analizlerinin yapılması ve riskli tedarikçilerin tanımlanması
 •  Kuruluş tarafından talep edilebilecek hizmetlerin izlenmesi ve tanımlanması
 •  Kuruluş tarafından talep edilebilecek hizmetlerin oluşturulması ve kuruluşa uyarlanması
 •  Kuruluş tarafından gerek duyulabilecek diğer danışmanlık hizmetlerinde Kuruma destek olunması

Danışmanla Çalışmaya Başladıktan Sonra Neleri Değiştirirsiniz?

 •  Kendinizle ilgili yeni bir farkındalık yaratırsınız
 •  Hedeflerinizi daha kolay, etkin ve yapabilir bir şekilde belirlersiniz
 •  Kaynaklarınızı potansiyel gücünüze uygun kullanmaya başlarsınız
 •  Öz disipliniz gelişir
 •  Önceliklerinizi belirleme gücünüz artar
 •  Ertelemekten vazgeçersiniz
 •  Projelerinize ait kararlı ve güçlü adımları atmaya hemen başlarsınız
 •  Geçmiş hatalarınızdan ders çıkarır, sürekli öğrenmeyi bir düstur haline getirip performansını artırırsınız
 •  İş ve özel yaşam dengenizi oluşturursunuz
 •  Yaşamınızın tek lideri siz olursunuz

Kurumsal Danışmanlıkta Ulaşılan Sonuçlar

 •  Bireyin gerçek potansiyelini açığa çıkarır.
 •  Karşılaştığı sorunlarla baş edebilecek özgüveni kazandırır.
 •  Düşünce, duygu ve davranışlarına uyum ve denge kazandırır.
 •  Bireyin, kendisine yapılan uyarı ve eleştirileri kişiliğine yapılan saldırı olarak algılamaması, onlardan en verimli şekilde yararlanma yolunu seçebilmesi için gereken özsaygıya ve güvene ulaşmasına olanak sağlanır.
 •  Empati yeteneği artar.
 •  Bireyin düşünce, duygu ve davranışlarına uyum ve denge kazandırır
 •  Sorun değil, çözüm odaklı yaklaşım sağlar.
 •  Kolektif çalışmaların verimi için ekip ruhunu yükseltir.
 •  Birey kendi potansiyelini tanıdıkça işini severek yapar hale gelir ve veriminin hissedilir ölçüde artması sağlanır.

Kurumsal Danışmanlık

Kurumsal Kimlik Oluşturma,Stratejik Plan ve Stratejik Tasarım danışmanlık hizmetleri

Detaylar

Hibe Danışmanlığı

KOSGEB,TKDK,ERASMUS ,DERNEKLER DAİRESİ ve TÜBİTAK hibe programlarına danışmanlık hizmetlerimiz

Detaylar

Özel Organizasyon

Fuar, Kongre Organizasyonları,Ödül ve Toplantı programları düzenleme hizmetleri.

Detaylar

Gelişim Eğitimleri

Kişisel ve Kurumsal Gelişim eğitim programlarımızla nitelikli insan eğitimleri sunuyoruz.

Detaylar