KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

 •   Diksiyon
 •   İnsanları Tanıma Sanatı (Ennegram)
 •   Eğitim İhtiyaç Analizi
 •   Anlayarak Hızlı Okuma
 •   Tükenmişlik Sendromu ve Korunma Teknikleri
 •   Zor İnsanlarla Başa Çıkma Sanatı
 •   Beden Dili ve Kişisel İmaj Oluşturma
 •   Hafızayı Doğru ve Etkin Kullanma
 •   Etkili Konuşma ve Sunuş Teknikleri
 •   İkna Sanatı
 •   Öfke Kontrolü
 •   Protokol Kuralları
 •   Takım Yönetimi
 •   Stres ve Zaman Yönetimi
 •   Motivasyon
 •   Zaman Yönetimi
 •   Beden Dili
 •   Etkin İletişim
 •   İş Ahlakı
 •   Anne - Baba Eğitimi Eğitime Katıl  

Doğru Eğitim, Nitelikli İnsan

Günümüzün en önemli gündem maddelerinden biri ‘Nitelikli İnsan’dır. Kendini yetiştirmiş bir insanın çevresine sunduğu faydadan daha değerli bir hazine yoktur. Dolayısıyla insanın nitelikli eğitimlerle kendini tanıması ve geliştirmesi modern dünyanın en önemli konuları arasındadır.

İş, aile ve sosyal yaşantımızda karşılaştığımız birçok olay karşısında çözüm üretemiyor veya ürettiğimiz çözümler yetersiz kalabiliyor.
Kendimizi ve dünyamızı daha değerli kılması, yaşadığımız hadiseler karşısında bize yardımcı olacak en doğru çözümleri sunması ‘kaliteli eğitimi’ insanın sahip olabileceği en önemli değer yapıyor. Eğer sizde eğitimin önemine ve değerine inanıyor; kendinize, çevrenize kısacası hayata değer katmak istiyorsanız, Business Word Academy olarak sizleri eğitimde paydaş olmaya davet ediyoruz.

 •   Liderlik Eğitimleri
 •   Kurumsal İletişim
 •   Girişimcilik
 •   Performans Yönetimi
 •   Beden Dili
 •   Dış Ticaret İşlemleri
 •   İş Ahlakı
 •   Takım Yönetimi
 •   Kurumsallaşma
 •   Etkin İletişim
 •   Motivasyon
 •   Etkili Konuşma ve Sunuş Teknikleri
 •   Stres ve Zaman Yönetimi
 •   İnsan Kaynakları Yönetimi
 •   İşletme Anayasası Nasıl Yapılır
 •   İşletme Yönetme Becerisi Ve Örgütleme
 •   Vergi Hukuku ve Banka Uygulamaları
 •   Araştırma ve Raporlama Teknikleri
 •   Kurumsal Bilgi Güvenliği Eğitimleri
 •   İdarenin Geliştirilmesi ve Bürokrasinin Azaltılması
 •   Süreç YönetimiEğitime Katıl  

 

KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

 •   Diksiyon
 •   İnsanları Tanıma Sanatı (Ennegram)
 •   Eğitim İhtiyaç Analizi
 •   Anlayarak Hızlı Okuma
 •   Tükenmişlik Sendromu ve Korunma Teknikleri
 •   Zor İnsanlarla Başa Çıkma Sanatı
 •   Beden Dili ve Kişisel İmaj Oluşturma
 •   Hafızayı Doğru ve Etkin Kullanma
 •   Etkili Konuşma ve Sunuş Teknikleri
 •   İkna Sanatı
 •   Öfke Kontrolü
 •   Protokol Kuralları
 •   Takım Yönetimi
 •   Stres ve Zaman Yönetimi
 •   Motivasyon
 •   Zaman Yönetimi
 •   Beden Dili
 •   Etkin İletişim
 •   İş Ahlakı
 •   Anne - Baba Eğitimi Eğitime Katıl  

MUHASEBE VE FİNANS EĞİTİMLERİ

 •   Finansal Tablo Okuma
 •   Yatırım Bütçeleri Eğitimi
 •   Etkin Nakit Yönetimi
 •   Bütçeleme
 •   Finansal Raporlama ve Analiz
 •   Uluslararası Finans ve Türev Ürünleri
 •   Finansal Piyasalar ve Kurumlar
 •   Yönetim Ve Maliyet Muhasebesi
 •   Şirketler Finansmanı
 •   Risk-Getiri Ve Portföy Yönetimi
 •   İşletme Sermayesi
 •   Temel Sermaye Piyasası
 •   Vadeli Piyasalar ve İşlemler
 •   Yeni Türk Ticaret Kanunu

Eğitime Katıl  

İHRACATTA YETERLİLİK EĞİTİMLERİ

 •   Uluslararası Sözleşmelerde Dikkat Edilecek Hususlar
 •   Uluslararası Ticarette Gerekli Belge Ve Sertifikasyonlar
 •   Sektörel Yabancı Dil Eğitimi
 •   Bilgisayarlı Tasarım Eğitimi
 •   E-Ticaret
 •   Uluslarası İş Yönetemi
 •   Dış Ticaret Yönetimi

Eğitime Katıl  

STRATEJİK YÖNETİM EĞİTİMLERİ

 •   Stratejik Yönetim ve Planlama
 •   Toplam Kalite Yönetimi
 •   Proje Yönetimi
 •   İş Planı Hazırlama
 •   Yenilik Yönetimi
 •   İş Birliği ve Ortaklık Kültürü
 •   Yönetim Ekonomisi
 •   Risk Analiz ve Yönetimi
 •   Dış Hizmet-Mal Alımında Temel İlkeler
 •   Yeni Pazarlara Açılma Stratejileri
 •   Vergilendirme ve SSK Mevzuatı
 •   İşletme Politikası Oluşturma
 •   Yönetim Bilişim Sistemleri
 •   Veri Analizi ve Karar Verme
 •   Kobilerde Ar-Ge Yönetimi
 •   Performans DeğerlendirmeEğitime Katıl  

 

YALIN ÜRETİM VE VERİMİLİLİK EĞİTİMLERİ

 •   Yalın Düşünce ve Yalın Yönetim
 •   5 S Ve Görsel Fabrika
 •   Hücresel Üretim ve Tesis Yerleşimi
 •   Hazırlık Sürelerinin Düşürülmesi, Toplam Verimli Bakım Ve Yalın Maliyet Muhasebesi
 •   Üretim Düzgünleştirmesi Ve Karma Model Montaj Sistemleri Tasarımı, Tedarikçi İlişkileri
 •   Kalite Yönetimi ve Teknikleri
 •   Üretim Planlama ve Kontrol
 •   Üretim Yönetimi

Eğitime Katıl  

SATIŞ VE PAZARLAMA EĞİTİMLERİ

 •   Pazarlama Nasıl Yapılır
 •   Pazar Analizi ve Pazar Tahmin Yöntemi
 •   Uluslararası Pazarlama
 •   Müşteri İlişkileri Yönetimi
 •   Müşteri Memnuniyeti
 •   Müzakere Teknikleri

Eğitime Katıl  

DİĞER EĞİTİMLERİMİZ

 •   Belge Yönetimi ve Arşiv İşlemleri
 •   Anket Tasarımı ve Uygulanması & Veri Analizi ve Raporlama
 •   Resmi Yazışma Kuralları
 •   İş Sağlığı ve Güvenliği
 •   Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri
 •   E-Ders Tasarım ve Geliştirme
 •   Microsoft Office Eğitimleri
 •   Teknik Eğitimler

Eğitime Katıl  

Kurumsal Danışmanlık

Kurumsal Kimlik Oluşturma,Stratejik Plan ve Stratejik Tasarım danışmanlık hizmetleri

Detaylar

Hibe Danışmanlığı

KOSGEB,TKDK,ERASMUS ,DERNEKLER DAİRESİ ve TÜBİTAK hibe programlarına danışmanlık hizmetlerimiz

Detaylar

Özel Organizasyon

Fuar, Kongre Organizasyonları,Ödül ve Toplantı programları düzenleme hizmetleri.

Detaylar

Gelişim Eğitimleri

Kişisel ve Kurumsal Gelişim eğitim programlarımızla nitelikli insan eğitimleri sunuyoruz.

Detaylar